Montessori på Rudalid

Varje barn är en forskare. Det är utgångspunkten i den pedagogik som skapades av den italienska läkaren Maria Montessori (1870 – 1952). Hon upptäckte gemensamma mönster för alla barn, flickor som pojkar, oavsett var eller vilken kultur de kom ifrån.

Den tidiga viljan att lära sig att gå, prata och ”göra själv” följs av intresset för läsning, matematik, samhället, naturen och universum. Utvecklingen bygger på tidigare erfarenheter i ett bestämt mönster. Barnen har ”sensitiva perioder” då de är extra mottagliga för specifika intryck och företeelser. Montessoripedagogiken går ut på att med pedagogernas kunskap och materielets möjligheter ta tillvara dessa perioder. Och inte minst den upptäckarglädje och oerhörda inlärningskapacitet som barn i förskoleåldern har.

Montessoripedagogiken bygger på respekt för barnet. Den ser varje barn, oavsett ursprung och kön, som en individ med egen kapacitet och vilja. Därför passar den alla barn, vart och ett unikt på sitt sätt.