Rudalids historia

Rudalid ligger i en plats med rik historia. Intill vårt hus finner ni fornlämningar från den yngre järnåldersgården Sundby. Vår sekelskiftesvilla byggdes som ett sommarnöje på en tomt som tidigare var en del av gården Rudboda. Huset har sedan dess använts som tvåfamiljshus och senare som klubbhus för en idrottsförening. När Rudalid montessoriförskola för barn mellan 3 och 7 år startade 1988 var huset i ganska dåligt skick. Genom ideellt arbete och hjälp från hantverkare, renoverade pionjär familjerna villan och anpassade den till förskolans behov.

1994 kunde Stiftelsen Rudalids vänner köpa fastigheten av Lidingö kommun. Stiftelsen har som uppgift att stötta förskolans styrelse i att fatta beslut som alltid ser till barnens bästa. Stiftelsen drivs av tidigare Rudalid föräldrar med stort intresse för konst och humanitärt arbete. Den är också politiskt och religiöst obunden.

Våren och sommaren 2009 hade vi äntligen möjlighet att bygga ut förskolan för att ge plats åt Lilla Rudalid för barn mellan 1-3 år. Tillbyggnaden tar hänsyn till husets historia och lånar formspråk, detaljer och material från den ursprungliga sekelskiftes arkitekturen.

Vi som har våra barn på Rudalid är tacksamma till stiftelsen och pionjär familjerna genom att, var och en på sitt sätt, försöker bidra till att förskolan fortsätter att utvecklas och för varje år blir ännu lite bättre.