Att vara barn på Rudalid

Montessoripedagogiken bygger på respekt för barnet, dess individ och kapacitet. På Rudalid talar vi inte över barnens huvud. Förskolan uppmuntrar barnen att bli självständiga och att på alla sätt behandla varandra väl.
I montessori ingår att hjälpa barnen att utvecklas som sociala varelser. Det betyder att ta hänsyn till varandra, att visa omtänksamhet och kamratskap. På Rudalid är alla kompisar. Här finns inte, och ska inte finnas, något utrymme för mobbing eller utanförskap. Pedagogiken är fredsbevarande i det lilla som i det stora.

Vår småbarnsavdelning ger möjlighet till en trygg och mjuk övergång mellan avdelningarna baserat på barnets mognad snarare än ålder. Både Lilla Rudalid och Stora Rudalid har fasta rutiner som ger barnen trygghet och en fin balans mellan träning av intellekt och finmotorik inomhus respektive kondition och grovmotorik utomhus. När pedagogiken är genomtänkt och vardagen fungerar finns det utrymme för både skoj och skratt!

Lilla Rudalid för barn mellan 1 och 3 år

Barn mellan 1 och 3 år drivs av en stark vilja att upptäcka och att klara sig själva. På Lilla Rudalid har pedagogerna det tålamod och den tid som vi föräldrar inte alltid kan åstadkomma. Ordning och reda bland sakerna och fasta rutiner ger barnen trygghet och möjlighet att utveckla både språket och fin- och grovmotoriken.

Lilla Rudalid leds av två legitimerade förskollärare med montessoriutbildning, en pedagog med specialutbildning för småbarn 1-3 år och en barnskötare. Utomhus vistas barnen i Lilla parken, med platta gräsytor för dem som ännu tränar på att gå och skogsbackar med utmaningar för barn mellan 1 och 3 år. Här finns gungor, lekstuga, sandlåda och regn- och solskydd så att vi kan äta mellanmål ute under alla årstider. I det intilliggande naturvårdsområdet finns ett rikt utbud av utflyktsmål för små barn.

Barnen lämnas utomhus på morgonen. Under utevistelsen får de mellanmål. Ungefär kl 10 går barnen in för ”arbetspass” med samling, lunch och vila. Mellanmål serveras kl 14, ute eller inne.

Stora Rudalid för barn mellan 3 och 5 år

På förmiddagarna råder det full aktivitet i det soliga klassrummet på Stora Rudalid. Här finns montessorimateriel som lär barnen om matematik, geografi, natur och universum och att läsa och skriva.

På verandan tränar barnen ”det praktiska livet” och i den ljusa ateljén med fönster mot öster finns stafflier, färg och annat som behövs för skapande verksamhet. På Stora Rudalid går 24 barn från knappt tre till det år de fyller sex. Där leds arbetet av två legitimerade förskollärare med montessoriutbildning, en barnskötare samt en montessoriassistent.

På förmiddagarna arbetar barnen inomhus med montessorimateriel i klassrummet eller med skapande verksamhet i ateljén. Barnen väljer fritt vad de vill göra. Pedagogernas uppgift är att väcka lust till kunskapsinhämtning och kreativitet. Klockan 11.30 har vi samling. Barn och pedagoger sjunger, diskuterar aktuella ämnen och leker rörelselekar. Vid 12 välkomnar bordsvärdarna sina kompisar till lunch. Från kl 13 till att barnen hämtas vistas de utomhus. Barnen leker mestadels fritt, men också i pedagogledda lekar. Mellanmålet äts utomhus och vid regn och snö inne i vår kåta. En eftermiddag i veckan gör barnen utflykt i närområdet.

Verksamheten följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg.
Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavares behov inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30.
För ytterligare information om öppettider se här.