Integritetspolicy

Vi på Rudalids förskola värnar om din integritet och ser till att skydda dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Här beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

 1. Personuppgiftsansvarig

Rudalids förskola, Elfviksvägen 74, 181 90 Lidingö, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Personnummer (endast vid ansökan om plats)
 • Eventuella sjukdomar, allergier och mediciner (endast vid ansökan om plats)
 • Bilder och videor från förskolan (endast med samtycke från vårdnadshavare)
 1. Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna erbjuda en trygg och säker förskolemiljö. De personuppgifter vi samlar in används för att hantera ansökningar om plats, administrera avgifter, kommunicera med vårdnadshavare samt för att upprätthålla en hög säkerhet och kvalitet på förskoleverksamheten.

 1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina personuppgifter om du har gett oss ditt samtycke för en specifik behandling.
 • Avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal, t.ex. när du ansöker om plats eller betalar förskoleavgifter.
 • Rättslig förpliktelse: Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. när vi behöver rapportera till Skolverket eller socialtjänsten.
 • Berättigat intresse: Vi behandlar dina personuppgifter när det finns ett berättigat intresse av att göra det, t.ex. när det handlar om att upprätthålla en hög säkerhet och kvalitet på förskoleverksamheten.
 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för det ändamål de samlats in för eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. När personuppgifterna inte längre behövs raderar vi dem.

 1. Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

  Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners som utför tjänster åt vår förskola, såsom IT-tjänster och betalningslösningar. Dessa samarbetspartners är skyldiga att följa våra instruktioner avseende personuppgiftsbehandling och får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.
 2. Vilka rättigheter har du som användare?

  Som användare har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Du har rätt att begära att få tillgång till vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan också begära att vi rättar eventuella felaktiga uppgifter, eller att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för. Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter, begära att behandlingen begränsas eller begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi följer alltid tillämpliga lagar och regler gällande dataskydd.
 4. Ändringar i integritetspolicyn

  Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi uppmanar därför dig att regelbundet ta del av policyn för att se eventuella uppdateringar eller ändringar.
 5. Kontakta oss

  Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.
 6. Adress: Elfviksvägen 74, 181 90 Lidingö
  Telefon: 08/765 88 88
  E-post: info@rudalid.se

Vi är angelägna om att säkerställa att alla dina frågor eller klagomål hanteras korrekt och snabbt, så tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp.

Klagomalshantering-rudalid

Här nedan finner du blanketten för klagomål

Blankett för klagomål Rudalid